Kuidas tõeline värbamine toimub?

01 Etapp

Looge ettevõtte profiil

Kõige tähtsam! Pange paika värbamise põhivoog. Kuidas? Lohistage ja kukutage! Lihtne? NB! Saate kasutada soovituslikku peavoogu ja kujundada enda oma hiljem, kuigi lihtsus mängib rolli, kui saate paika panna iga töökirjelduse eraldi voona, neist igaühte muutes.

01 Etapp

02 Etapp

Looge vaba töökoht

Looge vaba töökoht ja kirjeldage seda informatiivselt. Kasutage soovitatud töökirjeldusi maksimaalselt ära. Kujutage soovitud teavet kandideerijate resümeedes ette. Kutsuge värbamises osalema asjassepuutuvaid isikuid, sh värbajaid, ülemusi, tegevjuhti või isegi väliseid värbajaid ja eksperte. Koostage automaatse parimate kandidaatide selekteerimise kriteeriumid ja olge valmis neid avaldama nii majasiseselt kui avalikult.

02 Etapp

03 Etapp

Kutsuge kogu tiim

QPage ei ühenda ainult värbamistiimi, vaid kõiki inimesi, kes on tegelikult protsessi kaasatud. Töökaaslased, ülemused, personalijuhi kohustuste täitjad ja tegevjuhid. Esitlege meie platvormi inimestele (ülemustele, tegevjuhile, kolleegidele…), töötajatele ja välistele värbajatele

03 Etapp

04 Etapp

Kujundage organisatsiooni skeem

Saate ilma vaevata organisatsiooni skeemivaate, kui määrate organisatsiooni hierarhia ülalt alla ja lisate ettevõtte inimesi.

04 Etapp

05 Etapp

Kutsuge väliseid eksperte, värbajaid või konsultante

Koostage nimekiri välistest partneritest ja värbajatest, keda määrata vaba ametikoha värbamistsüklisse. Nende profiili olemasolu annab teistele asjassepuutuvatele isikutele parema arusaama ja läbipaistvuse.

05 Etapp

06 Etapp

Parem arusaam

Oletegi valmis. Nautige platvormi ja visake aeg-ajalt pilk peale oma asjatundlikule ja äärmiselt arenenud aruandemoodulile.

06 Etapp