Hindamisvorm

Kandidaatide väljavalimine on tõeline peavalu!!! See on manuaalne töö, mispuhul on oht erapoolikusele. Automatiseeritud parimate kandidaatide selekteerimine on funktsioon, mis aitab Teil leida sobivaid kandidaate vastavalt Teie kriteeriumitele. Protsessi saab käivitada automaatselt või manuaalselt kõigest üheainsa hiireklikiga.

Evaluation Form

Kohandatav pädevus- ja tõenduspõhine hindamisvorm aitab värbamismeeskonnal teha valimisprotsessis sujuvalt ja erapooletult koostööd.