Onboarding'u Orientatsiooni Protsess

Talendi palkamine ei ole protsessi lõpp, vaid uus algus.

On-Boarding Orientation Process

Missioon

Teie uuel toredal talendil läheb vaja sisseelamiseks õiget hoolt. See on suur asi, kui aitate uustulnukal sujuvalt maanduda.

Siin on konks.

Uue liituja jaoks on esimesed kaks nädalad kõige kriitilisemad, et ettevõttesse sisse elada. Koostame pakkumise, mis sisaldab missioonis erinevaid ülesandeid, mida anda oma tuttuuele talendile, et ta oleks kaasatud suhtlusesse teiste tiimiliikmetega, protsessidesse, üks-ühele kohtumistele ja paljusse muusse. Kasutage loomingulisust missioonide väljatöötamisel.

QPage pakub Teile uute töötajate onboarding'u kava. See funktsioon võimaldab Teil määrata missiooni kui ülesande või ülesannete voogu/ahelat, paika panna tähtaegu, tagasisidet, hindamist jm.

Edit

Mission board is the mission home page where there is an access and view to all defined missions all in one page each presented as a mission pipeline including their tasks if any and their assigned employees, managers… By clicking on people in the list you will get redirected to their profile engagement tab. Also, a brief analysis about the mission including:

Total people: Count of people who has added to a specific mission.

Total available people: Count of people who are currently are active/engaged in a specific mission.

Last people: The last member who has added into a specific mission.

Edit

To create a mission, click on “Create Mission” button, first set the name of the mission and select the assignee and ten select tasks from previous defined ones or create a new task.

Edit

Each mission includes a task or a chain of tasks. “Task List” is a repository of defined tasks. You can create a task and use it in different missions.

Edit

To create a new task click on the “New Task” button. By selecting the type of task, a headline, report to and task duration you can assign it to the new joiner.