SME-de Kasutusnäide

Väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted (SME) on sellised, mille tulu, varad või töötajate arv jäävad allapoole teatud piiri. SME kindlaksmääramise kriteeriumid varieeruvad riigiti ja valdkonniti. Näiteks peetakse Euroopa Liidus SME-deks ettevõtteid, kus on vähem kui 250 töötajat. USA-s aga on SME ettevõttel vähem kui 500 töötajat.

Inimeste juhtimine on SME-de üks kõige olulisemaid aspekte igas valdkonnas. Siiski aga jäetakse need kohustused tihti tähelepanuta ja veeretatakse ülemuste kaela, sest paljud väikeettevõtted arvavad, et neil puudub võimekus rajada hästi üles ehitatud personalijuhtimise osakond – kuid personalijuhtimise funktsioonide täitmine võib püstitada palju väljakutseid.

Kui Teie sihiks on oma ettevõtet kasvatada nii kiiresti kui võimalik tooteid ja teenuseid täiustades, siis kuidas peaksite leidma ressursse, et personalijuhtimist hallata? Nii värbamise kui töötajate hoidmise puhul on oluline, et personalijuhtimine ei jääks SME-s tähelepanuta. Protsessid vajakajäämised võivad viia andekate töötajate puuduseni ning ebatõhususeni, mis aeglustavad Teie tootmistsüklit.

Peamised personalijuhtimise vajadused seoses arenevate startup’idega:

  • Automatiseeritud palkamisprotsess
  • Sujuv onboarding’u lehter
  • Hästi välja töötatud organisatsiooni skeem
  • Tsentraliseeritud koostöösüsteem
  • Töötajate hoidmise haldamine

Mida QPage pakub nende vajaduste rahuldamiseks:

1. Etapp

Automaatne töökirjelduse soovitus

Tehisintellektil põhinev algoritm pakub automaatset töökirjeldust ja laseb kasutajatel seda muuta, toimetada või kinnitada. See vabastab Teid manuaalsest tööst. Pakume arvukalt standardformaadis töökirjeldusi, mis jagatud kolme põhikategooriasse: roll, kohustused ja nõudmised - varsti ka täiustatud tasemel. Saate lihtsalt lugeda ja kinnitada või muuta neid formaadis, mis sobib paremini teie vajadustega.

1. Etapp

2. Etapp

Hindamine veebis

Näost-näkku hindamised ei ole igas etapis vajalikud. Hindamised ei ole ainult selleks, et välja selgitada kandideerija oskused, vaid see võib sisaldada psühhomeetrilist hindamist, mõõtes iseloomuomadusi, võimekust ja sobivust - kõik selleks, et saaksite võrrelda ilma alateadliku erapoolikuseta. saate kasutada meie hindamispõhju või kui Te ei leia soovitut, koostage enda oma ja jätke ülejäänu meie hooleks.

2. Etapp

3. Etapp

Resümeede sõelumine ja Automatiseeritud parimate kandidaatide selekteerimine

QPage pakub resümeede sõelumist nii nagu ei keegi teine! Iga erinev formaat, tekst või keel sõelutakse väga kõrge täpsusega kuni üle 90%. Automatiseeritud parimate kandidaatide selekteerimine on funktsioon, mis aitab Teil leida sobivaid kandidaate vastavalt Teie enda kriteeriumitele ilma manuaalse töö vaevata ja kallutatud valiku ohuta. Seda protsessi saab jooksutada automaatselt või manuaalselt kõigest üheainsa hiireklikiga.

3. Etapp

4. Etapp

Sobivate kandidaatide leidmine tehisintellekti abil

QPage pakub ülitäpset kandidaatide valikut, mis laseb Teil hinge tõmmata ja mitte unustada! Kontrollige ja võrrelge tulemust. Saate paremuse järjestuses sobivad profiilid, sh nende sobivuse protsent. Samas saate kriteeriumeid muuta ja tulemusi reaalajas näha.

4. Etapp

5. Etapp

Dünaamiline värbamisprotsess

Traditsioonilise kindlaksmääratud värbamistsükli kasutamine võib osutuda peavaluks, kui tegemist on vabade töökohtade erineva iseloomu või tiimi struktuuridega.

5. Etapp

6. Etapp

Koostööpõhine värbamine

Kõikide asjassepuutuvate isikute kaasamine iseteenindavasse värbamisprotsessi on igaühe jaoks põnev. Siiski on raske palgata eksperte, kui organisatsioonis ei ole piisavalt teadmisi. QPage pakub Teile võimalust saada abi organisatsioonivälistelt ekspertidelt. Lihtsalt klikkige „Partneri“ nupul ja kaasake väliseid värbajaid, eksperte või konsultante.

6. Etapp

7. Etapp

Automaatne mitmepoolne teavitus.

Automaatne mitmepoolne teavitus teavitab asjassepuutuvaid isikuid (sh värbamistiimi ja kandideerijat) progressist, valitud sõnumist, arvustustest ja hinnangust (see on ainult värbajatele).

7. Etapp

8. Etapp

Missioonitahvel ja ülesannete nimekiri

QPage pakub Teile uute töötajate onboarding'u kava. See funktsioon võimaldab Teil määrata ülesannete ja missioonide ahelat, jälgida progressi, määrata tähtaegu, jälgida tagasisidet ja palju muud.

8. Etapp

9. Etapp

Organisatsiooni skeem

Kujundage, arendage ja uuendage oma organisatsiooni skeem sujuvalt, lihtsalt lisades töökohti „lohista ja kukuta“ funktsiooni abil. Kõikide profiilide ühendamine ühe ettevõtte alla loob organisatsiooni skeemi. See võib olla veel kergem ja me pakumegi paremat ja lihtsamat. lisage oma ettevõtte inimesed ülalt alla ja saategi automaatse organisatsiooni skeemi.

9. Etapp

10. Etapp

Ettevõttesisene e-post ja sõnumite saatmine

Kui olete väsinud oma töö- või erapostkasti integreerimisest, et saata kirju või suhelda maailmaga väljaspool oma ATS jälgimissüsteemi - meil on kõik olemas. Koostage e-kirju ja sõnumeid ning saate vastused oma jälgimissüsteemi sõnumipostkasti.

10. Etapp

11. Etapp

Sotsiaalsed hõimud

Hõim on funktsioon, mis loob sotsiaalseid kogukondi Teie töökeskkonnas. See aitab Teil leida samade huvidega inimesi.

11. Etapp