Tehnoloogia Startup'i Kasutusnäide

Tehnoloogia startup on ettevõte, mille eesmärgiks on tuua tehnoloogiatooted või -teenused suure osa inimesteni/ärideni või isegi valitsusteni. Kõikidel on aga sama siht, milleks on lahendada suurem probleem, kas siis pöördelise innovatsiooni dünaamilise muudatuse või suurema loomingulisuse kaudu, et teha varasemast paremini.

Startup’id põhinevad paindlikul ärikultuuril ja sõltuvad eluliselt oma talentidest või talentide värbamisest. Struktureeritud personalijuhtimise ja värbamise praktikad ei pruugi nende jaoks olla just esmaseks prioriteediks asjaolu tõttu, et ülemused peavad neid korporatiivseteks kultuurisummutajateks, mis ohustavad innovaatilisust ja paindlikkust. Kui aga selliste küsimustega ei tegeleta, võivad struktureerimata personalijuhtimise ja värbamisprotsessid teha pigem kahju kui kasu. need võivad soodustada toksilisi töökeskkondi, tekitada segadust ja negatiivselt mõjutada töötajate moraalitunnetust ning töötajate hoidmist.

töö kirjutamine.

Teie kui kaasasutaja, tegevjuht või ülemus peate pidevalt latti kõrgemale tõstma ning kõige tähtsam on õigete inimeste pardalesaamine.

Siin on peamised sisendid kui funktsioonid Teie toredale personalijuhile (sh kohustus ja vastutus):

  • Värbamine ja valik: talentide juurdetoomine
  • Talentide arendamine
  • Töötajate hoidmine – ütleme nii, et nende õngevõtmine

Millega saame Teile abiks olla:

1. Etapp

Automaatne töökirjelduse soovitus

Tehisintellektil põhinev algoritm pakub automaatset töökirjeldust ja laseb kasutajatel seda muuta, toimetada või kinnitada. See vabastab Teid manuaalsest tööst. Pakume arvukalt standardformaadis töökirjeldusi, mis jagatud kolme põhikategooriasse: roll, kohustused ja nõudmised - varsti ka täiustatud tasemel. Saate lihtsalt lugeda ja kinnitada või muuta neid formaadis, mis sobib paremini teie vajadustega.

1. Etapp

2. Etapp

Hindamine veebis

Näost-näkku hindamised ei ole igas etapis vajalikud. Hindamised ei ole ainult selleks, et välja selgitada kandideerija oskused, vaid see võib sisaldada psühhomeetrilist hindamist, mõõtes iseloomuomadusi, võimekust ja sobivust - kõik selleks, et saaksite võrrelda ilma alateadliku erapoolikuseta. saate kasutada meie hindamispõhju või kui Te ei leia soovitut, koostage enda oma ja jätke ülejäänu meie hooleks.

2. Etapp

3. Etapp

Automatiseeritud parimate kandidaatide selekteerimine

Automatiseeritud parimate kandidaatide selekteerimine on funktsioon, mis aitab Teil leida sobivaid kandidaate vastavalt Teie enda kriteeriumitele ilma manuaalse töö vaevata ja kallutatud valiku ohuta. Seda protsessi saab jooksutada automaatselt või manuaalselt kõigest üheainsa hiireklikiga.

3. Etapp

4. Etapp

Resümeede sõelumine

QPage pakub resümeede sõelumist nii nagu ei keegi teine! Iga erinev formaat, tekst või keel sõelutakse väga kõrge täpsusega kuni üle 90%.

4. Etapp

5. Etapp

Onboarding'u orientatsiooniprotsess

Teie uuel toredal talendil läheb vaja sisseelamiseks õiget hoolt. See on suur asi, kui aitate uustulnukal sujuvalt maanduda. QPage pakub Teile kava uute töötajate onboarding'uks. See funktsioon võimaldab Teil määrata ülesannete ja missioonide ahelat, progressi jälgima, tähtaegu paika panna, hinnata ja palju muud.

5. Etapp

6. Etapp

Sotsiaalsed hõimud

Hõim on funktsioon, mis loob sotsiaalseid kogukondi Teie töökeskkonnas. See aitab Teil leida samade huvidega inimesi.

6. Etapp